وکالت آن لاین – قضاو ت در گر دنه باخانومشستگی

باید حجت قاضی خدا، وجدان و قانون باانجام گرفت تا بتواند با آرامش تکمیل رای مستقل خود را صادر کند نباید مختصات منصب قضا مانند سایر مشاغل تعریف شود زیرا دارای حساسیت بالایی هست یک‌قاضی با 30سال خدمت، حقوقی زیاد از 10میلیون تومان دریافت نمی‌کند اگر وکالت، اجباری و در کنارش ...

وکالت آن لاین – حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف و تامین اجتماعی

اشاره: در کلیه مسائل مدنی و کیفری اصل بر صلاحیت مراجع دادگستری هست. لیکن در مواردی به مانند اختلافات کارگرو کارفرما، امور ثبتی، مالیاتی، منطقهداری، مقرراتی وضع گردیده که رفع اختلاف بین بعضا آقام با آقام و نیز آقام با سازمان‌های دولتی و عمومی در صلاحیت هیات‌ها و ...

تصویب سند سلامت روان کشور

اقدامات چهار ساله وزارت بهداشت، درمان و تعلیم پزشکی در حوزه بهداشت به شرح زیر هست: حوزه بهداشتدر حوزه بهداشت ۶ پلن اجرا انجام گرفته هست:• پلن ارایه خدمات نوین سلامت به روستاییان، منطقههای زیر بیست هزار نفر و عشایر• پلن ارایه ...

وکالت آن لاین – رای شماره ۳۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تعرفه ۴۶ از مصوبه شماره ۵۰۱/۴-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ شورای اسلامی منطقه فلاورجان

رأی شماره ٣٢١ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه۴۶ از مصوبه شماره ۴/۵٠١ـ١٣٩٢/١١/١۴ شورای اسلامی شھر فلاورجان درخصوص تعیین عوارض در قبال آنتنھای اشخاص حقیقی یا حقوقی ٣١/۴/١٣٩۶ ٩۵/٨۶٢شماره بسمه تعالی جناب جناب آقا جاسبی مدیرعامل محترم روخانومامه حتمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت ...

وکالت آن لاین – رای شماره ۳۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره ۶۸۷/۴/۹۲-۱۳۹۲/۱۱/۱۳ در خصوص وضع عوارض

رأی شماره ٣٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٩٢/۴/۶٨٧ـ ١٣٩٢/١١/١٣ در خصوص وضع عوارض و اخذ بھای خدمات از بانکھای دولتی و خصوصی، صندوقھای قرضالحسنه، عوارض حقالنظاره، عوارض نصب دکل و تجھیزات مخابراتی، عوارض حذف پارکینگ و عوارض کسری فضای باز ٣١/۴/١٣٩۶ ٩۵/۴٠۵/ھـ شماره بسمه ...

 وزارت فرهنگ ضعیف نه به سود جامعه هست نه به سود نظام

به نقل رویدادنگار میله تلاش، مراسم تودیع سید رضا صالحی امیری، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی و معارفه سید عباس صالحی وزیر جدید این وزارتخانه با حضور  معاون نخست رییس‌جمهور و جمعی از اهالی، فرهنگ، ادب و هنر در تالار وحدت برگزار انجام گرفت. مدیریت فرهنگی در ایران به ...

برگزاری جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی منطقهستان اهر

به نقل میله تلاش بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی، جلسه انجمن کتابخانه‌های اهر با حضور سمندری، معاون فرمانداری اهر و جمعی از اعضا در فرمانداری اهر برگزار انجام گرفت. در این جلسه سمندری، معاون فرمانداری اهر فعالیت دو باب کتابخانه این منطقهستان را برای ...

وکالت آن لاین – رای شماره های ۳۶۰ و ۳۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد ۶ و ۷ شورای اسلامی منطقه مشهد

رأی شمارهھای ٣۶٠ و ٣١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۶ و ٧ مصوبه شماره ٣/٩٠/٣۶٩٠/ش ـ ١٣٩٠/٨/٢٨ شورای اسلامی شھر مشھد و تبصرهھای بندھای ٢۶ و ٢٩ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩۴ و ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر حسنآباد. ـ عدم ابطال مواد ١ ...

وکالت آن لاین – رای شماره ۳۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:مصوبه شماره ۱۳۹۳/۱۰/۷-۲/۱۸۸۲۸ شواری اسلامی منطقه کاشمر

رأی شماره ٣٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ٢/١٨٨٢٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٧ شورای اسلامی شھر کاشمر با عنوان عوارض حق تشعشع به میزان ٠٠٠.٠٠٠.٢٠ ریال از ھر دکل مخابراتی با بخش خصوصی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود ٣١/۴/١٣٩۶ ٩۴/۴٩٣/ھـ شماره بسمه تعالی جناب جناب آقا جاسبی مدیرعامل ...