نگاهي روان شناختي به فيلم سينمايي «رگ خواب»

به نقل ميگنا پویان مقدم، روانشناس و مشاور خانواده در ادامه تحليل روانشناختي خود از فيلم سينمايي رگ خواب مي نويسد:حمید نعمت ا.. که بزرگ انجام گرفته خانواده ای اهل سینما هست، نشان داده در فیلمهایش جزئیات رابطه را نیکو پردازش می کند. از بوتیک تا بی پولی، سریال وضعیت ...

وکالت آن لاین – ريا در بانكداري اسلامي

بانکداری اسلامي فقط محدود به کشورهای اسلامی نبوده و در برخی کشورهای غربی نيز اهمیت ویژه‌ای يافته‌هست وجه تمايز بانکداری بدون ربا از بانکداری سنتی، شیوه‌های رفتاری در چارچوب روابط حقوقی بین بانک و مشتری هست بانک‌های اسلامی، سود مورد نیاز برای ادامه فعالیت خود را از راه‌هایی مانند بستن ...

وکالت آن لاین – آرزورویی حقوقدانان

قانونگذار هیچ کجا تعریف دقیقی از مشاغل اقتصادی و غیر اقتصادی ارائه نکـــرده هست شورای رقابت مطابق ماده ۶۲ قانون اجرای سیهست های اصل ۴۴ تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی در کشور هست هر شغلی که از نهادهای دولتی و غیردولتی مطابق قانون مجوز فعالیت دریافت می ...

وکالت آن لاین – رای وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی

رأی وحدت رویه شماره ٧۵٨ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم وحقوق قانونی محکو ٌمعلیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵١٠ قانون آیین دادرسی کیفری ١/۶/١٣٩۶ ١٠٠١۵/١۵٢/١١٠شماره مدیرعامل محترم روخانومامه حتمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ١٣/٩۶ ھیأت عمومی دیوان ...

وکالت آن لاین – رويارويي حـقوقـدانـان

قانونگذار هیچ کجا تعریف دقیقی از مشاغل اقتصادی و غیر اقتصادی ارائه نکـــرده هست شورای رقابت مطابق ماده ۶۲ قانون اجرای سیهست های اصل ۴۴ تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی در کشور هست هر شغلی که از نهادهای دولتی و غیردولتی مطابق قانون مجوز فعالیت دریافت می ...

گفتگویی درباره کاربرد سایکودرام در گروه درمانی

1. در مورد تاثیر اوقات فراغت و چگونگی گذراندن آن بر سلامت روان انسان مباحث زیاد زیادی وجود داشته و دارد. با این اوصاف چه رابطه ای بین سلامت روان و تماشای تئاتر می تواند وجود داشته باانجام گرفت؟ یعنی تا چه حد می توان هنر تئاتر ...

وکالت آن لاین – رای شماره ۴۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:شورای اسلامی منطقه شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن

رأی شماره ۴١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ٩۴/۴٧٠٣/ص ـ ١٣٩۴/٩/١٧ شورای اسلامی شھر شیراز در خصوص ھزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن موردهستفاده فعالان اقتصادی به هستثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه مذکور به بانکھای کشور به لحاظ ...

وکالت آن لاین – رای شماره ۴۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بند الف مصوبه شماره ۱۳۸۵/۱۱/۸-۲۸/۱۱۰۴۱۶۱

رأی شماره ۴١١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند الف مصوبه شماره ٢٨/١١٠/۴١۶١ـ ١٣٨۵/١١/٨ و مصوبه شماره ٢٨/٩٢/٢٩٩٩ـ ١٣٩٢/١١/٢ در قسمتی که برای بانکھا عوارض و بھای خدمات تعیین انجام گرفته هست، به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر اصفھان ...

نشانه های نگران کننده آزار جنسی کودک

روخانومامه ایران نوشت: سازمان بهداشت جهانی یکی ازهر 5 دختر و یکی از هر 13 پسر مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند. به هر حال این عدد در ایران هم تکان دهنده هست. این خیلی فاجعه بزرگی هست و هیچ کس نمی‌خواهد اتفاق بیفتد اما دلیل متجاوز موفق می‌شود که یکی ...