وکالت آن لاین – بازداشت متایم نبايد از حداقل مجازات بيشتر باانجام گرفت

از زمان پیدایش خانومدگی اجتماعی، وقوع اختلاف‌ها و منازعات بین منطقهوندان امری رایج و اجتناب‌ناپذیر بوده و در هر دوره، بنا به مقتضات زمان، شیوه‌اي خاص براي رسیدگی به شكایات و دعاوی حاكم بوده هست قانون- از زمان پیدایش خانومدگی اجتماعی، وقوع اختلاف‌ها و منازعات بین منطقهوندان امری رایج ...

وکالت آن لاین – سلول هاي بي انتها

كافي هست كلمه متایم كنار واژه بازداشت قرار گيرد تا انجام گرفتيدترين قرار براي يك متهم صادر شود. قانون-كافي هست كلمه متایم كنار واژه بازداشت قرار گيرد تا انجام گرفتيدترين قرار براي يك متهم صادر شود؛ متهمي كه ممكن هست در انتهاي رسيدگي قضايي از كليه اتهامات تبرئه شود ...

وکالت آن لاین – رای شماره ۵۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند ۵ مصوه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ ستاد دنبالمند کـــردن یارانه ها

رأی شماره ۵٠۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ١٣٩۴/۶/١٧ ستاد ھدفمند کـــردن یارانه ھا به شرح ابلاغیه شماره ٧٨٧۴۶ ـ ١٣٩۴/۶/١٧ معاون اجرایی مدیر جمھور ١٣/۶/١٣٩۶ ٩۴/١٠٩٧شماره بسمه تعالی جناب جناب آقا جاسبی مدیرعامل محترم روخانومامه حتمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ...

وکالت آن لاین – رای شماره ۵۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۳/۱۲/۱۱-۵۳۰۱۱/۳/۸۱۵۶ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی

رأی شماره ۵٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۵٣٠١١/٣/٨١۵۶ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران ١٣/۶/١٣٩۶ ٩۴/۶٨٣شماره بسمه تعالی جناب جناب آقا جاسبی مدیرعامل محترم روخانومامه حتمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٠٨ ...

جلسه دوم پنل «تبدیل کتابخانه‌های عمومی به مرکز اجتماع» برگزار انجام گرفت

به نقل میله تلاش، بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن کتابداری و هشدار رسانی ایران، این جلسه با حضور مهدی شقاقی، سید ابراهیم عمرانی،  فرامرز مسعودی، محمد جوهرچی، ابراهیم افشار، مهرناز خراسانچی،  سید ابوالفضل هاشمی،  رضا رجبعلی بگلو، امین متولیان، سجاد نوروزی و زينب غيوری برگزار انجام گرفت.         مهدی شقاقی ...

وکالت آن لاین – رای شماره ۴۸۹-۴۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی منطقه شیراز

رأی شماره ھای۴٩٠ـ ۴٨٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٣١١۶۶ ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر شیراز درخصوص «لایحه اخذ سالیانه بھره برداری متایم از ساختمانھا ١٣/۶/١٣٩۶ ٩۴/۴۴١شماره بسمه تعالی جناب جناب آقا جاسبی مدیرعامل محترم روخانومامه حتمی جمھوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان ...

وکالت آن لاین – بنگاه های عمومی و دولتی باید شفاف باشند

قانون شفافيت مالي شركت‌ها و نهادها، در رهستاي اجراي قانون سيهست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي هست در صورت نداشتن شفافيت، دولت نمي‌تواند سيهست‌هاي اقتصادي كشور را تنظيم كند همه سرمايه و نبض اقتصادي كشور نزد موسساتي هست كه در اين قانون ذكر انجام گرفته هست در صورت عدم‌تمكين موسسات و ...

وکالت آن لاین – بنگاه‌هاي عمومي و دولتـي بايد شفاف باشنـد

قانون شفافيت مالي شركت‌ها و نهادها، در رهستاي اجراي قانون سيهست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي هست در صورت نداشتن شفافيت، دولت نمي‌تواند سيهست‌هاي اقتصادي كشور را تنظيم كند همه سرمايه و نبض اقتصادي كشور نزد موسساتي هست كه در اين قانون ذكر انجام گرفته هست در صورت عدم‌تمكين موسسات و ...

به راهی که می رویم اطمینان داریم؟ یک سوخانوم به خودمان

میله تلاش: سید ابراهیم عمرانی، سردبیر: جمعه همین هفته بود که پای صحبت خطیب معقولی در مجلس ختمی نشسته بودم که ذکر گفت و بر خلاف برخی خطیبان یادآوریهای خیلی نیکوی کـــرد که این مکان یکی از یادآوریهایش را که برای من مغتنم بود عرض می کنم. تایمی صحبت از ...

وکالت آن لاین – لطفا بر شمار قضات نیفزایید!

ایمان غریب‌نواز - قاضی دادگستری اصفهان - بخش نخستبگذارید نخست بگویم این‌ نوشته از دست کسی به شما می‌رسد که این روزها‎ ‎مانند زیادی از همکارانش اگر به‌طور میانگین روزانه ۸ تا ۹ ساعت از هنگامش را در دادرسی و رسیدگی‌های قضایی سپری نسازد، از عهده‌ی پیمانی که ...