وکالت آن لاین – رای شماره های ۵۳۳-۵۳۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای ۴ و ۵ مدیر سازمان امور اراضی

رأی شماره ھای ۵٣۴ ـ ۵٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندھای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵٣/٠٢٠/١٧۴١٣۴/م ـ ١٣٩۴/۶/١۴ مدیر سازمان امور اراضی کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع  تصویب ١/٧/١٣٩۶ ١٠۵٧ ، ٩۵/۶٢٩/ھـ شماره بسمه تعالی جناب جناب آقا جاسبی مدیرعامل ...

وکالت آن لاین – خشونت در سرزمیـن اهـورا

با تي‌شرت زرد و شلواري لي آبي، متعجب به سمت امواج آرام دريا مي‌رود و بازمي‌گردد. پدرتشويقش مي‌كند از آب نترسد، او هم با خنده مجدد به سمت امواج مي‌رود.شيرين‌زباني مي‌كند و پدر همچنان از او فيلم مي‌گيرد. قرار هست خاطره شيرين كودكي اهورا را تایمي بزرگ انجام گرفت ...

وکالت آن لاین – سلول های بی انتها

کافی هست کلمه متایم کنار واژه بازداشت قرار گیرد تا انجام گرفتیدترین قرار برای یک متهم صادر شود. قانون-کافی هست کلمه متایم کنار واژه بازداشت قرار گیرد تا انجام گرفتیدترین قرار برای یک متهم صادر شود؛ متهمی که ممکن هست در انتهای رسیدگی قضایی از کلیه اتهامات تبرئه شود ...

وکالت آن لاین – لطفا بر تعداد قضات نیفزایید

ایمان غریب‌نواز - قاضی دادگستری اصفهان - بخش دوماشاره: «لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید!» عنوان مقاله‌ای هست که بخش نخست آن در شماره قبلی صفحه حقوقی هشدارات چاپ انجام گرفت. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. دستیابی به آن در گرو برانگیختن مقامات و ملت برای یک مبارزه دشوار ...

وکالت آن لاین – امتداد بردگی تا جهان امروز

 گاهی پیش می‌آید که فرد را به کشوری منتقل می‌کنند، او را می‌کشند و اعضایش را تقسیم می‌کنند تا زمانی که ریشه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درست نشود، نمی توان انتظار داشت که قاچاق انسان از بین برود بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، قاچاق انسان پرسودترین نوع از ...

وکالت آن لاین – لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید!

ایمان غریب‌نواز - قاضی دادگستری اصفهان - بخش دوماشاره: «لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید!» عنوان مقاله‌ای هست که بخش نخست آن در شماره قبلی صفحه حقوقی هشدارات چاپ انجام گرفت. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم. دستیابی به آن در گرو برانگیختن مقامات و ملت برای یک مبارزه دشوار ...

وکالت آن لاین – جزئیات آزمون هستخدامی قوه قضائیه ۹۶ اعلام انجام گرفت

 معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در هشداریه‌ای تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون‌ هستخدام کارکنان اداری قو قضاییه سال ۱۳۹۶را اعلام کـــرد. جزئیات آزمون هستخدامی قوه قضائیه ۹۶ اعلام انجام گرفتبه نقل رویدادنگار گروه حقوقی و قضایی رویدادگزاری میزان، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ...

وکالت آن لاین – بازداشت متایم نباید از حداقل مجازات افزایش باانجام گرفت

از زمان پیدایش خانومدگی اجتماعی، وقوع اختلاف‌ها و منازعات بین منطقهوندان امری رایج و اجتناب‌ناپذیر بوده و در هر دوره، بنا به مقتضات زمان، شیوه‌اي خاص براي رسیدگی به شكایات و دعاوی حاكم بوده هست قانون- از زمان پیدایش خانومدگی اجتماعی، وقوع اختلاف‌ها و منازعات بین منطقهوندان امری رایج ...

وکالت آن لاین – رای شماره های ۴۹۱ الی ۴۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای ۲۵۰۳،۲۵۰۲،۲۵۰۱ ابلاغی شورای اسلامی منطقه شاهین منطقه

رأی شماره ھای ۴٩١ الی ۴٩٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه کدھای ٢۵٠٣ ،٢۵٠٢ ،٢۵٠١ ابلاغی به شماره ٣١٣٩/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٢ و تعرفه کدھای ۵٠٣T و ۵٠١T ابلاغی به شماره ٣۴٠٠/ش ـ ١٣٩٠/١١/١٢ شورای اسلامی شھر شاھین شھر در خصوص عوارض محلی و تعرفه ...