چالش‌هاي برنامه فلسفه براي كودكان بررسي مي‌شود

دکتر سعيد ناجي، دکتر مسعود صفايي‌مقدم، دکتر مهرنوش هدايتي و دکتر حسين شيخ‌رضايي از جمله كارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه‌ي آموزش كودكان و رويکردهاي فلسفه کودک هستند که در نشست «چشم‌اندازها و چالش‌هاي برنامه‌ي فلسفه براي كودكان و نوجوانان» حضور خواهند داشت.‏ضرورت اجراي برنامه‌ي فلسفه براي كودكان و نوجوانان در ...