وکالت آن لاین – مسافران سرگردان در فرودگاه ها بخوانند

 قوه قضائیه در واکنش به تاخیر در پروازها که این روزها فراگیر هم شده است، ناچار به انجام اقدامات قضایی شده و در عمل به وظیفه ذاتی خود در حفظ حقوق عمومی، مجبور به احضار، بازداشت و حبس متهمان و متخلفان می‌شود.  پرواز 1034 هواپیمایی ماهان 29 بهمن 95 ...