وکالت آن لاین – مرگ بیش از ۵ هزار نفر در تصادفات نوروز در ۵ سال گذشته

در نوروز پنج سال گذشته (1391 تا 1395) حوادث رانندگی منجر به مرگ 5 هزار و 384 تن از هموطنان شد که بیشترین آن با یک هزار و 227 فوتی در سال 1392 و کمترین آن با 964 فوتی در سال جاری ثبت شده است. مرگ بیش از 5 ...