وکالت آن لاین – قتل ۶ زن در کانادا بر اثر خشونت خانگی

 خشونت‌های خانگی علیه زنان در کانادا نگران کننده شده است. بطوری که ظرف کمتر از یکماه، شش زن در ایالت کبک کانادا بر اثر خشونت خانگی جان خود را از دست داده اند.  خشونت‌های خانگی علیه زنان در کانادا نگران کننده شده است؛ بطوری که ظرف کمتر از یک ...