وکالت آن لاین – رای شماره ۱۳۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان

رأی شماره ۱۳۱۳ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال ۱۳۹۴ به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکيک و عرصه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان ...