وکالت آن لاین – رای شماره ۱۳۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۳۹۵/۱/۲۴/-۱۷۵ شورای اسلامی شهر هشترود

رأی شماره ۱۳۱۲ هيأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۷۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکيک و افراز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکيلات و آیين دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ ۹۵/۷۳۲شماره بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم ...