وکالت آن لاین – رای شماره های ۱۳۱۶-۱۳۱۵-۱۳۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت ادای با موضوع:ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵-۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر بهشهر

رأی شمارههای ۱۳۱۶ ـ ۱۳۱۵ـ ۱۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره ۲۱۸۵ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ ۹۲/۱۱۳۰/هـ شماره بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی ...