وکالت آن لاین – تاریک و روشن پلاسکو

ارائه گزارش‌های متوالی و متعدد مبنی بر وجود خطر، رافع مسئولیت نیست مساله اجتماعی و فرهنگ ایمنی، بازتاب چندانی در این گزارش نداشته است مساله ارتباطات بین سازمانی در این گزارش توضیح داده نشده و نوعی رویکرد فردگرایانه درآن وجود داشته است انتظار از یک گزارش ملی آن است که واقعه ...