منوی اصلی
در دنیا دو چیز از همه زیباتر است؛ آسمان پرستاره و وجدان آسوده میله تلاش | خوراک | سایت مپ

همراه ریاضی ششم- فصل هفتم

میله تلاش در یک مجموعه ویدیویی به نام « همراه ششم » اقدام به تدریس ویژه مطالب کتاب درسی ریاضی و علوم ششم به صورت جز به جز کرده است که شما رو از داشتن معلم خصوصی بی نیاز می کند. در این بخش به تمام قسمت های فصل هفتم ریاضی ششم دسترسی دارید.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 با مجموعه ویدیوهای میله تلاش “همراه ریاضی ششم” در میله تلاش

با آموزش پایدار و ساده درس ریاضی ششم همراه باشید

نویسنده مطلب :
بهناز اسدی


منبع
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
نویسنده: Danuta