میرهادی عمل و اندیشه را با امید و عشق تلفیق می‌کـــرد

به نقل رویدادنگار میله تلاش، علی دهباشی در ابتدا ضمن خیر مقدم به حاضرین به خصوص بدرالزمان قریب و مهدی محقق از طرف خانواده توران میرهادی، مجله فرهنگی و هنری بخارا، شورای کتاب کودک، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان، شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه و بنیاد موقوفات دکتر افشار و ...