منوی اصلی

ملاك‌هاي طبقه‌بندي جانوران

در ادامه مجموعه نشستهاي گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران حنيف قلندري از پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي درباره «ملاك‌هاي طبقه‌بندي جانوران: مقايسه آراء ارسطو، جاحظ، ابن‌سينا و قزويني» سخنراني مي‌کند.‏

اين نشست روز چهار‌شنبه، ۱۵ تير ماه ۱۳۹۰، ساعت ۱۶:۳۰ در محل مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران واقع در خيابان نوفل لوشاتو، خيابان آراکليان، شماره چهار برگزار مي‌شود.‏

 

منبع
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
نویسنده: Danuta