مسابقه ی نوروزی میله تلاش با ۵۲ برنده

خبر خبر خبردار، هر کسی حوصله ی برنده شدن دارد دستش بالا!به مناسبت فصل بهار، میله تلاش یک مسابقه ی نوروزی برگزار کرده است به سادگی آب خوردن!باورتان نمی شود؟ پس ادامه ی این خبر را بخوانید. 1395/12/17 . . . . . . . . . . . . . . ...