ماهيت و اهميت براهين استعلايي

نشست «ماهيت و اهميت براهين استعلايي» در روز چهارشنبه، 25 خرداد ماه در مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران برگزار مي‌شود. [ad_1]