منوی اصلی

سولفاسالازین | میله تلاش

مکانیسم اثر

اثر سولفاسالازین در بیماری التهابی روده ممکن است به دلیل اثرات تضعیف کننده سیستم ایمنی باشد. سولفاسالازین توسط باکتری‌های روده به سولفاسالازین و ۵-آمینوسالیسیلیک اسید(مزالامین) تجزیه می‌شود و ممکن است این دو ترکیب مسئول اثرات دارو باشند.

فارماكوكينتيك

سولفاسالازین جذب ضعیفی دارد. ولی حدود ۸۰-۶۰ درصد سولفاپیریدین و ۲۵ درصد مزالامین ناشی از تجزیه سولفاسالازین در کولون جذب می‌شود. نیمه عمر سولفاسالازین ۱۰-۵ ساعت و دفع دارو عمدتاً کلیوی است.

موارد منع مصرف

۱. در صورت وجود حساسیت به سولفونامیدها، سالیسیلات‌ها فوروسماید، مدرهای تیازیدی، سولفونیل اوره‌ها یا مهارکننده‌های کربنیک انیدراز این دارو نباید مصرف شود. 
۲. این دارو در کودکان با سن کمتر از ۲ سال نباید مصرف شود.

هشدارها

۱. در صورت مصرف طولانی مدت دارو، انجام آزمون شمارش سلول‌های خونی ضروری است. 
۲. امکان بروز سرگیجه با مصرف این دارو وجود دارد. 
۳. مصرف این دارو در موارد زیر باید با احتیاط صورت گیرد: سابقه آلرژی، بیماری کبدی یا کلیوی، کمبود G۶PD و وضعیت استیلاسیون آهسته

تداخل دارويي

سولفاسالازین در صورت مصرف همزمان با داروهای ضدانعقاد خوراکی، ‌داروهای ضد تشنج،‌ داروهای ضد دیابت و متوترکسات ممکن است باعث افزایش اثر این داروها شود. در صورت مصرف همزمان این دارو همولیتیک یا سمی برای کبد ممکن است عوارض این داروها تشدید شود.

منبع
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
نویسنده: Danuta