منوی اصلی

ديدگاه‌هاي دانشمندان قرن‌هاي ميانه درباره‌ي ابعاد كيهان


ديدگاه‌هاي دانشمندان قرن‌هاي ميانه درباره‌ي ابعاد كيهان


نشست «ديدگاه‌هاي دانشمندان قرن‌هاي ميانه درباره‌ي ابعاد كيهان»، اول تيرماه در مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران برگزار مي‌شود.

در ادامه سلسله نشست‌هاي بهار ۱۳۹۰ گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، حميد بهلول از پژوهشكده تاريخ علم دانشگاه تهران با عنوان «ديدگاه‌هاي دانشمندان قرن‌هاي ميانه درباره ابعاد كيهان” در محل مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران سخنراني مي‌کند.

اين نشست در روز چهار‌شنبه، اول تير ماه ۱۳۹۰، ساعت ۱۶:۳۰ در محل مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران واقع در تهران، خيابان ولي‌عصر، خيابان نوفل‌لوشاتو، خيابان شهيد آراكليان، شماره چهار برگزار مي‌شود.

۱۳۹۰/۰۳/۲۹

منبع
تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
نویسنده: Danuta