در همه کتابخانه های عمومی پایتخت هر ماه یک کتاب نقد می شود

ردیف برگزار کننده نام  پلن زمان 1 کتابخانه عمومی فلسطین نشست قصه گویی با موضوع دفاع مقدس   1مهر ساعت10 2 کتابخانه عمومی کوهسار   نشست جمع خوانی کتاب ویژه هفته دفاع مقدس 3و 5مهر ساعت16 3 کتابخانه عمومی معراج نمایشگاه ویژه معرفی کتابهای دفاع مقدس 1لغایت 6مهر 4 کتابخانه عمومی شقایق حضور در تشیع پیکر شهید مدافع حرم 30منطقهیور ساعت10 5 کتابخانه عمومی شقایق نشست ...