ترجمه سخنی از پروتاگوراس | فلسفه نو

دکتر اکبر جباری *در نگارش این مقاله نویسنده از آقایان داریوش درویشی از ایران و Daritan Mico از کشور یونان (متخصیین زبان یونانی) مشاوره گرفته است. پروتاگوراس، متفکری پیش از سقراطی است که نام و مقام علمی اش نه به دلیل قدرت نام افلاطون، بل، به خاطر نوع گزارشی که افلاطون از او ...