بوی بدن و رفع آن با تغییر رژیم غذایی • مجله پزشکی میله تلاش

بوی بدن بدن هر کسی پس از سن بلوغ بو می دهد، فقظ ظاهراً بوی بدن بعضی ها به خصوص در ناحیهٔ زیر بغل و پاها بیشتر است. در عین حال مردان چون بیشتر از از زنان عرق می کنند، در این زمینه مشکل بیشتری دارند.   آگاهی علمی در مورد بوی ...