ارتباط سندروم منیر و میزان قند خون • مجله پزشکی میله تلاش

سندروم منیر در این مطلب از سایت میله تلاش از عارضه ای نا مشخص به نام  سندروم منیر برای شما صحبت میکنیم..     سندروم منیر چیست ؟ سندروم منیر، مشکل پیچیده ای است که معمولاً علت روشنی ندارد. سندروم منیر معمولا به صورت حملاتی ظاهر می شود که با شنیدن صدای زنگ در ...