اخلاق كانتي: وظيفه‌گرا يا تكليف‌گرا؟

نشست «اخلاق كانتي: وظيفه‌گرا يا تكليف‌گرا؟»، روز چهار‌شنبه، هشتم تير ماه در مؤسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران برگزار مي‌شود. [ad_1]