ابلاغ شیوه نامه تغییر رشته و شاخه تحصیلی دانش آموزان پایه دهم

شیوه نامه تغییر شاخه و رشته تحصیلی دانش آموزان پایه دهم با امضای وزیرآموزش و پرورش از سوی معاونت آموزش متوسطه به استان ها ابلاغ شد. 1395/12/17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...