منوی اصلی
فکر کردن به گذشته ، مانند دویدن به دنبال باد است . . . میله تلاش | خوراک | سایت مپ

آیا امکان پرداخت بخشی از مبلغ چک در صورت کسر موجودی وجود دارد ؟

آیا امکان پرداخت بخشی از مبلغ چک در صورت کسر موجودی وجود دارد ؟
منبع

تاریخ : ۱۳۹۶/۰۲/۱
نویسنده: Danuta